Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Răng cứng thì chóng gãy, lưỡi mềm thì ...


Răng cứng thì chóng gãy, lưỡi mềm thì bền lâu.

Lão Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 604 BC
Ngày mất: 531 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống