Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Quyền lực luôn nghĩ rằng... nó phụng sự ...


Quyền lực luôn nghĩ rằng... nó phụng sự Chúa trong khi thực tế nó vi phạm mọi luật lệ của Người.
-
Power always thinks... that it is doing God's service when it is violating all his laws.

John Adams

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quyền lựcthực tế

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tổng thống
Ngày sinh: 30/10/1735
Ngày mất: 4/7/1826
© 2012 Danh ngôn cuộc sống