Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không ...


Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.
-
Force always attracts men of low morality.

Albert Einstein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống