Quan trọng không phải là bạn nhìn gì mà là ...


Quan trọng không phải là bạn nhìn gì mà là bạn thấy gì.
-
It's not what you look at that matters, it's what you see.

Henry David Thoreau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống