Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Phụ nữ là để yêu chứ không phải là ...


Phụ nữ là để yêu chứ không phải là để hiểu.
-
Women are meant to be loved, not to be understood.

Oscar Wilde

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữtình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Iceland
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/10/1854
Ngày mất: 30/11/1900
© 2012 Danh ngôn cuộc sống