Phụ nữ là để yêu chứ không phải là ...


Phụ nữ là để yêu chứ không phải là để hiểu.
-
Women are meant to be loved, not to be understood.

Oscar Wilde

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữtình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Iceland
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/10/1854
Ngày mất: 30/11/1900
© 2012 Danh ngôn cuộc sống