Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Phụ nữ, cũng như đàn ông, nên thử làm ...


Phụ nữ, cũng như đàn ông, nên thử làm điều không thể. Và khi họ thất bại, thất bại của họ nên được coi là thử thách đối với những người khác.
-
Women, like men, should try to do the impossible. And when they fail, their failure should be a challenge to others.

Amelia Earhart

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Phi công
Ngày sinh: 24/6/1897
Ngày mất: mất tích 2/7/1937

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống