Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Phong cách của một người không thể chi ...


Phong cách của một người không thể chi phối phong cách của người khác.
-
One man's style must not be the rule of another's.

Jane Austen

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sống

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/12/1775
Ngày mất: 18/7/1817

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống