Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Phép màu tuyệt vời nhất là sự biến đổi ...


Phép màu tuyệt vời nhất là sự biến đổi từ bên trong con người chúng ta.

Nick Vujicic

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thay đổibản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Úc
Nghề nghiệp: Danh nhân
Ngày sinh: 4/12/1982
© 2012 Danh ngôn cuộc sống