Phần thưởng lớn nhất cho một việc ...


Phần thưởng lớn nhất cho một việc được hoàn tất suôn sẻ là ta đã thực hiện nó.
-
The biggest reward for a thing well done is to have done it.

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống