Phải khám phá và từ bỏ biết bao nhiêu ...


Phải khám phá và từ bỏ biết bao nhiêu điều trước khi chạm được đến cảm xúc trần trụi.
-
How much has to be explored and discarded before reaching the naked flesh of feeling.

Claude Debussy

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cảm xúc

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 22/8/1862
Ngày mất: 25/3/1918
© 2012 Danh ngôn cuộc sống