Phải khám phá và từ bỏ biết bao nhiêu ...


Phải khám phá và từ bỏ biết bao nhiêu điều trước khi chạm được đến cảm xúc trần trụi.
-
How much has to be explored and discarded before reaching the naked flesh of feeling.

Claude Debussy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cảm xúc

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 22/8/1862
Ngày mất: 25/3/1918
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cho nhiều hơn nhận thì sẽ được nhận nhiều hơn cho.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống