Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Phải có hai người mới nói lên được sự ...


Phải có hai người mới nói lên được sự thật: một người nói, và một người nghe.
-
It takes two to speak the truth: one to speak, and another to hear.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống