Phải biết vui trong hy vọng, phải biết kiên ...

Phải biết vui trong hy vọng, phải biết kiên nhẫn trong khổ đau.

Phải biết vui trong hy vọng, phải biết kiên nhẫn trong khổ đau.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hy vọngkiên nhẫn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người chồng được đánh giá qua người vợ, người mẹ được đánh giá qua những đứa con.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống