Ơn huệ là gánh nặng, và mọi gánh nặng ...


Ơn huệ là gánh nặng, và mọi gánh nặng đều cần phải giũ sạch.
-
Gratitude is a burden, and every burden is made to be shaken off.

Denis Diderot

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống