Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ở trung tâm của tính cách là nhu cầu cảm ...


Ở trung tâm của tính cách là nhu cầu cảm thấy đáng được yêu mà không cần phải đạt đủ điều kiện cho sự chấp nhận đó.
-
At the heart of personality is the need to feel a sense of being lovable without having to qualify for that acceptance.

Paul Tournier

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Thụy Điển
Nghề nghiệp: Bác sĩ
Ngày sinh: 12/5/1898
Ngày mất: 7/10/1986

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống