Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nước mắt đàn bà chỉ làm điên đầu ...

Nước mắt đàn bà chỉ làm điên đầu được những kẻ dại dột.

Nước mắt đàn bà chỉ làm điên đầu được những kẻ dại dột.

Ngạn ngữ Pháp

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống