Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nước đục càng lắng càng trong, phải trái ...


Nước đục càng lắng càng trong, phải trái càng tranh luận càng rõ.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống