Nỗi sợ đi theo sau tội ác, đó là sự ...


Nỗi sợ đi theo sau tội ác, đó là sự trừng phạt.
-
Fear follows crime and is its punishment.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thiện áctội ác

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Kinh nghiệm, đó là thứ mà ta nhận được khi không nhận được những thứ mình muốn.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống