Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc ...


Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào.
-
The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cái chếtsợ hãi

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống