Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nói hay và hùng hồn là một nghệ thuật, ...


Nói hay và hùng hồn là một nghệ thuật, nhưng biết lúc nào cần ngừng lời cũng là một nghệ thuật chẳng kém hơn.
-
To talk well and eloquently was a very great art, but that an equally great one was to know the right moment to stop.

Wolfgang Amadeus Mozart

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Nhà soạn nhạc
Ngày sinh: 27/1/1756
Ngày mất: 5/12/1791

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống