Nói đơn giản, Hỗn loạn là luật của tự ...


Nói đơn giản, Hỗn loạn là luật của tự nhiên. Trật tự là giấc mơ của con người.
-
In plain words, Chaos was the law of nature Order was the dream of man.

Henry Brooks Adams

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự nhiên

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 16/2/1838
Ngày mất: 27/3/1918
© 2012 Danh ngôn cuộc sống