Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nói đơn giản, Hỗn loạn là luật của tự ...


Nói đơn giản, Hỗn loạn là luật của tự nhiên. Trật tự là giấc mơ của con người.
-
In plain words, Chaos was the law of nature Order was the dream of man.

Henry Brooks Adams

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự nhiên

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 16/2/1838
Ngày mất: 27/3/1918
© 2012 Danh ngôn cuộc sống