Nỗi đau li biệt chẳng có nghĩa lý gì so ...


Nỗi đau li biệt chẳng có nghĩa lý gì so với niềm vui tái ngộ.
-
The pain of parting is nothing to the joy of meeting again.

Charles Dickens

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm vuinỗi buồn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/2/1812
Ngày mất: 9/6/1870

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống