Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nỗi đau li biệt chẳng có nghĩa lý gì so ...


Nỗi đau li biệt chẳng có nghĩa lý gì so với niềm vui tái ngộ.
-
The pain of parting is nothing to the joy of meeting again.

Charles Dickens

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm vuinỗi buồn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/2/1812
Ngày mất: 9/6/1870
© 2012 Danh ngôn cuộc sống