Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Niềm vui thật sự trong việc phát hiện ra ...


Niềm vui thật sự trong việc phát hiện ra hơn là trong sự hiểu biết.
-
The true delight is in the finding out rather than in the knowing.

Isaac Asimov

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tác gia
Ngày sinh: 2/1/1920
Ngày mất: 6/4/1992
© 2012 Danh ngôn cuộc sống