Niềm vui thật sự trong việc phát hiện ra ...


Niềm vui thật sự trong việc phát hiện ra hơn là trong sự hiểu biết.
-
The true delight is in the finding out rather than in the knowing.

Isaac Asimov

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tác gia
Ngày sinh: 2/1/1920
Ngày mất: 6/4/1992
© 2012 Danh ngôn cuộc sống