Niềm tin cần thiết cho con người. Thật ...


Niềm tin cần thiết cho con người. Thật thống khổ cho ai không tin tưởng.
-
A faith is a necessity to a man. Woe to him who believes in nothing.

Victor Hugo

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tin

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/2/1802
Ngày mất: 22/5/1885
© 2012 Danh ngôn cuộc sống