Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những ý tưởng lớn bắt nguồn từ cơ ...


Những ý tưởng lớn bắt nguồn từ cơ bắp.
-
Great ideas originate in the muscles.

Thomas Edison

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lao độngý tưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà phát minh
Ngày sinh: 11/2/1847
Ngày mất: 18/10/1931
© 2012 Danh ngôn cuộc sống