Những trí óc đóng chặt đáng sợ hơn ...

Những trí óc đóng chặt đáng sợ hơn nhiều những cánh cửa đóng chặt.

Những trí óc đóng chặt đáng sợ hơn nhiều những cánh cửa đóng chặt.
-
There's more to be feared from closed minds than from closed doors.

Frank Tyger

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống