Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nhưng tiếng khóc lặng lẽ của trẻ thơ gây ...


Nhưng tiếng khóc lặng lẽ của trẻ thơ gây đau đớn sâu sắc hơn nhiều cơn thịnh nộ của người trưởng thành.
-
But the child's sob curses deeper in the silence than the strong man in his wrath!

Elizabeth Barrett Browning

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 6/3/1806
Ngày mất: 29/6/1861
© 2012 Danh ngôn cuộc sống