Những thành tựu vĩ đại không được gặt ...

Những thành tựu vĩ đại không được gặt hái bằng sức mạnh mà bằng sự

Những thành tựu vĩ đại không được gặt hái bằng sức mạnh mà bằng sự kiên trì.
-
Great works are performed not by strength, but by perseverance.

Samuel Johnson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống