Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những sự yếu hèn của người đàn ông đã ...

Những sự yếu hèn của người đàn ông đã làm nên sức mạnh cho người

Những sự yếu hèn của người đàn ông đã làm nên sức mạnh cho người đàn bà.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đàn ôngphụ nữ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống