Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những nụ hồng tình yêu làm đẹp vườn ...


Những nụ hồng tình yêu làm đẹp vườn đời.
-
The roses of love glad the garden of life.

Lord Byron

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêunụ hôn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 22/1/1788
Ngày mất: 19/4/1824

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống