Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những người vội vã phán xét dựa trên bề ...


Những người vội vã phán xét dựa trên bề ngoài hiếm khi thấy được bản chất sự việc.
-
How little do they see what is, who frame their hasty judgments upon that which seems.

Robert Southey

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 12/8/1774
Ngày mất: 21/3/1843
© 2012 Danh ngôn cuộc sống