Những người vĩ đại thật sự bao giờ ...


Những người vĩ đại thật sự bao giờ cũng giản dị, cách xử sự của họ tự nhiên và thoải mái.

A. A. Milne

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giao tiếptự nhiên

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/1/1882
Ngày mất: 31/1/1956
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy luôn xuất phát từ chính bạn để là người xuất sắc nhất, thay vì bắt chước người khác và luôn chỉ đứng thứ hai.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống