Những người trẻ tuổi học sống thế nào ...

Những người trẻ tuổi học sống thế nào bằng ngay lập tức thử trải nghiệm

Những người trẻ tuổi học sống thế nào bằng ngay lập tức thử trải nghiệm cuộc sống?
-
How could youths better learn to live than by at once trying the experiment of living?

Henry David Thoreau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống