Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những người thực sự giàu sang chỉ có ...


Những người thực sự giàu sang chỉ có thể là những người không muốn nhiều hơn những gì mình có.
-
The only truly affluent are those who do not want more than they have.

Erich Fromm

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giàu sang

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 23/3/1900
Ngày mất: 18/3/1980
© 2012 Danh ngôn cuộc sống