Những người thực sự giàu sang chỉ có ...


Những người thực sự giàu sang chỉ có thể là những người không muốn nhiều hơn những gì mình có.
-
The only truly affluent are those who do not want more than they have.

Erich Fromm

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giàu sang

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 23/3/1900
Ngày mất: 18/3/1980
© 2012 Danh ngôn cuộc sống