Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những người thật sự yêu nhau không viết ...


Những người thật sự yêu nhau không viết ra niềm hạnh phúc của mình.
-
Lovers who love truly do not write down their happiness.

Anatole France

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúctình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống