Những người kén cá chọn canh rất bất ...

Những người kén cá chọn canh rất bất hạnh; chẳng thứ gì thỏa mãn họ.

Những người kén cá chọn canh rất bất hạnh; chẳng thứ gì thỏa mãn họ.
-
The fastidious are unfortunate; nothing satisfies them.

La Fontaine

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

buồn chán

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/7/1621
Ngày mất: 13/4/1695
© 2012 Danh ngôn cuộc sống