Những người hy sinh vì đại nghĩa chẳng bao ...


Những người hy sinh vì đại nghĩa chẳng bao giờ thất bại.
-
They never fail who die in a great cause.

Lord Byron

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thất bạihy sinh

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 22/1/1788
Ngày mất: 19/4/1824
© 2012 Danh ngôn cuộc sống