Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những người hy sinh vì đại nghĩa chẳng bao ...


Những người hy sinh vì đại nghĩa chẳng bao giờ thất bại.
-
They never fail who die in a great cause.

Lord Byron

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thất bạihy sinh

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 22/1/1788
Ngày mất: 19/4/1824

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hy vọng những điều tốt nhất. Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tận dụng những điều đang có.

Zig Ziglar

© 2012 Danh ngôn cuộc sống