Những người dường như rất hào nhoáng ...


Những người dường như rất hào nhoáng chỉ được cái mẽ ngoài thôi; bên trong họ cũng giống mọi người khác.
-
People that seem so glorious are all show; underneath they are like everyone else.

Ralph Waldo Emerson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản chất

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống