Những người cho rằng họ biết tất cả ...


Những người cho rằng họ biết tất cả mọi thứ là một phiền toái lớn cho những gì chúng ta làm.
-
People who think they know everything are a great annoyance to those of us who do.

Isaac Asimov

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tác gia
Ngày sinh: 2/1/1920
Ngày mất: 6/4/1992
© 2012 Danh ngôn cuộc sống