Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những người cho rằng họ biết tất cả ...


Những người cho rằng họ biết tất cả mọi thứ là một phiền toái lớn cho những gì chúng ta làm.
-
People who think they know everything are a great annoyance to those of us who do.

Isaac Asimov

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tác gia
Ngày sinh: 2/1/1920
Ngày mất: 6/4/1992
© 2012 Danh ngôn cuộc sống