Những mối quan tâm ngày hôm nay hiếm khi nào ...

Những mối quan tâm ngày hôm nay hiếm khi nào là những mối quan tâm

Những mối quan tâm ngày hôm nay hiếm khi nào là những mối quan tâm của ngày mai.
-
The cares of today are seldom those of tomorrow.

William Cowper

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 26/11/1731
Ngày mất: 25/4/1800
© 2012 Danh ngôn cuộc sống