Những lỗi lầm lớn thường kết cấu từ ...


Những lỗi lầm lớn thường kết cấu từ những lỗi lầm nhỏ.
-
Great bundlers are opt made, like large ropes, of a multitude of fibres.

Victor Hugo

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sai lầm

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/2/1802
Ngày mất: 22/5/1885
© 2012 Danh ngôn cuộc sống