Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những khoản nợ nần nhỏ giống như những ...


Những khoản nợ nần nhỏ giống như những viên đạn nhỏ; chúng lách cách ở khắp nơi, và ta khó có thể thoát mà không thương tích. Nợ nần lớn giống như đại bác, nổ to, nhưng ít nguy hiểm.
-
Small debts are like small shot; they are rattling on every side, and can scarcely be escaped without a wound. Great debts are like cannon; of loud noise, but little danger.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạcnguy hiểm

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống