Những gì chúng ta muốn làm một cách thoải ...

Những gì chúng ta muốn làm một cách thoải mái, chúng ta phải học làm

Những gì chúng ta muốn làm một cách thoải mái, chúng ta phải học làm một cách siêng năng trước.
-
What we hope ever to do with ease, we must learn first to do with diligence.

Samuel Johnson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chăm chỉ

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống