Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những gã trai lười biếng thường thích ...


Những gã trai lười biếng thường thích gọi mình là những kẻ lãng mạn.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lười biếng

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống