Những điều lớn lao được tạo nên từ ...


Những điều lớn lao được tạo nên từ nhều điều nhỏ nhặt.
-
Great things are done by a series of small things brought together.

Vincent Van Gogh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

vĩ đại

Tiểu sử

Quốc gia: Hà Lan
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Ngày sinh: 30/3/1853
Ngày mất: 29/7/1890

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống