Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những điều ít ỏi mà tôi biết đến từ ...


Những điều ít ỏi mà tôi biết đến từ sự ngu dốt của tôi.
-
The little I know I owe to my ignorance.

Sacha Guitry

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kiến thứcngu dốt

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Diễn viên
Ngày sinh: 21/2/1885
Ngày mất: 24/7/1957
© 2012 Danh ngôn cuộc sống