Những công việc con người làm tốt thường ...

Những công việc con người làm tốt thường được thực hiện trong căng thẳng và

Những công việc con người làm tốt thường được thực hiện trong căng thẳng và phải hy sinh nhiều tính cá nhân.
-
The better work men do is always done under stress and at great personal cost.

William Carlos Williams

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việccá nhânhy sinh

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 17/9/1883
Ngày mất: 4/3/1963
© 2012 Danh ngôn cuộc sống