Những chiến thắng thật sự và bền lâu là ...


Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh.
-
The real and lasting victories are those of peace, and not of war.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Biết đủ trong cái đủ của mình thì luôn luôn đủ.

Lão Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống