Những chiến thắng thật sự và bền lâu là ...


Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh.
-
The real and lasting victories are those of peace, and not of war.

Ralph Waldo Emerson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống