Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nhưng chắc chắn với tất cả những gì ...


Nhưng chắc chắn với tất cả những gì bạn yêu thương, bạn đều phải trả một cái giá nào đó.
-
But surely for everything you love you have to pay some price.

Agatha Christie

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêuyêu thương

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống