Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những bức tranh cũng có linh hồn, và linh ...


Những bức tranh cũng có linh hồn, và linh hồn chúng được lấy từ linh hồn của người họa sĩ.
-
Paintings have a life of their own that derives from the painter's soul.

Vincent Van Gogh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồn

Tiểu sử

Quốc gia: Hà Lan
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Ngày sinh: 30/3/1853
Ngày mất: 29/7/1890
© 2012 Danh ngôn cuộc sống