Những bức tranh cũng có linh hồn, và linh ...


Những bức tranh cũng có linh hồn, và linh hồn chúng được lấy từ linh hồn của người họa sĩ.
-
Paintings have a life of their own that derives from the painter's soul.

Vincent Van Gogh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồn

Tiểu sử

Quốc gia: Hà Lan
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Ngày sinh: 30/3/1853
Ngày mất: 29/7/1890
© 2012 Danh ngôn cuộc sống