Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Những bi kịch thực sự trên thế giới này ...


Những bi kịch thực sự trên thế giới này không phải là xung đột giữa đúng và sai. Chúng là xung đột giữa hai điều đúng.
-
Genuine tragedies in the world are not conflicts between right and wrong. They are conflicts between two rights.

Hegel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/8/1770
Ngày mất: 14/11/1831
© 2012 Danh ngôn cuộc sống